Geschiedenis

Iizasa Chōisai Ienao is geboren in 1387 in het dorpje Iizasa in het domein van Shimōsa (huidig: Takomachi, Katori district, Chiba prefectuur). Hij werd opgebracht als een landelijke samourai en muntte reeds op jonge leeftijd uit in de zwaard- en speerkunst. Als bushi van de daimyo van Chiba nam hij deel aan verschillende veldslagen waarin hij opviel in man-tot-mangevechten door zijn uitzonderlijke martiale bekwaamheid. De Chiba-familie kwam ten val ten gevolge van een conflict met de toenmalige shōgun en ook de Iizasa hofstede werd vernield.


Iizasa nam de naam Chōisai aan en vertrok op een spirituele tocht.

Hij vestigde zich dicht bij Katori Jingū waar hij bad tot de god Futsunushi-no-Kami gedurende 1000 dagen en nachten en zich wijdde aan de beoefening van krijgskunst en zuiveringsrituelen. Volgens de legende verscheen Futsunushi-no-Kami (de god aan wie de Katori schrijn is gewijd) in een droom aan de stichter in de gedaante van een jonge man, gezeten op een tak van een oude boom. Het visioen wenkte Ienao dichterbij en overhandigde hem een scrol, de Mokuroku Heiho Shinso, met de woorden: “Chōisai, jij zult de leermeester worden van alle grote zwaardvechters onder de zon”. Na die woorden sprong de jonge man uit de boom en verdween. Toen Ienao wakker werd hield hij de scrol tegen zijn borst geklemd. Die bevatte de door de goden geschonken martiale technieken.


De naam Tenshinshō-den Katori Shintō ryu verwijst naar de goddelijke overdracht van de technieken en de doctrine van onze school. Chōisai sensei stierf in 1488, op 102-jarige leeftijd.

In juni 1960 heeft Tenshinshō-den Katori Shintō ryu de titel "Onaangetast Cultureel Erfgoed van de Prefectuur Chiba" verkregen, met onder andere Ōtake Risuke aangesteld als beschermer van de traditie. In 1967 verwierf Ōtake Sensei gokui kaiden, het hoogste niveau van vaardigheid in de traditie en werd hij officieel Shihan.

Ōtake Risuke Sensei verwelkomde de eerste buitenlandse leerling van Katori Shintō ryu, Donn F. Draeger, en zorgde ervoor dat deze traditie ook buiten Japan aanhang verwierf.

Ōtake Risuke benoemde zijn zoon Nobutoshi tot zijn opvolger. Nobutoshi Sensei geeft nog steeds les in de Shinbukan dojo.