Katori Shintō ryū

In onze dojo onderrichten en beoefenen we de Japanse krijgsdiscipline Tenshinshō-den Katori Shintō-ryū (天真正伝香取神道流), een klassieke zwaardschool gesticht in 1447 nabij de Katori schrijn. Naast zwaardtechnieken worden ook andere wapens bestudeerd, waaronder de ‘Bo’ (houten staf) en ‘Naginata’ (hellebaard).

Er wordt ook aandacht geschonken aan de historische context, de gebruiken en etiquette van deze traditie.

Het Japanse woord ‘kenshin’ (献身) betekent ‘toewijding, zelfopoffering’. Het bestaat uit de kanji () ‘ken’, dit betekent ‘toewijden’ en de kanji () ‘shin’ wat ‘lichaam/leven’ betekent. Het beoefenen van een koryu (oude school/traditie) vergt toewijding en opoffering op verschillende vlakken.

De benaming werd gegeven door Hugo ‘Shock’ Chauveau, Shidosha en sensei van Taki Dojo.


Link naar Shinbukan Dojo Japan